Damar tedavileri alanında uzman isimleri tercih ediniz

Web sitemizde sizler için uzmanından en güncel ve yararlı bilgileri derliyoruz. Sağlığınızı önemsiyoruz...

 

Okmeydanı Damar Merkezi
Tedavide Yenilikler
Sosyal Medya
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

Sonuçları Gör

Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Muayene ve Randevu
Okmeydanı Damar Merkezi

Darülaceze Caddesi
Ekşioğlu İş Merkezi
No:36 Kat:3 D:3

Okmeydanı SSK Hastanesi Karşısı, Şişli /İstanbul

Tel: 0212 320 30 22

Fax: 0212 320 30 55

www.varistedavileri.com
www.caferabbasoglu.com
www.varistedavim.com

Aktif Ziyaretçi
Kullanıcılar: 1 Ziyaretçi, 1 Bot

Diyabetik Ayaklarda Hayat Kurtaran Işık ‘Düşük Enerjili Lazer Tedavisi’

LLLT ( Low Level  Laser  Terapi) tedavisi değişik dalga boylarında, değişik frekanslarda,  değişik süre ve değişik güçte  lazer ışını seçilerek çoğunlukla diğer tedavi metodları ile birlikte kombine kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Lllt poliklinik ortamda uygulanan ağrısız,acısz ve yan etkisiz bir tedavidir…

Diyabetik Ayak

Diyabetik ayak sendromu şeker hastalığı kaynaklı ciddi kronik bir komplikasyondur. Şeker hastalığının  damar ve sinirlerde yarattığı hasarlar zaman içinde bazı organlarda fonksiyon bozukluklarına yol açar. Sinir ucu harabiyeti veya atardamar tıkanıklığından oluşan yaralarla birlikte bu hastalıktan en çok etkilenen organların başında ayaklar gelmektedir. Diyabetik ayak çoğunlukla hasta bacağın ampütasyonuna kadar gidebilen ciddi organ kayıplarına sebep olabilmektedir.  Günümüzde uygulanan standart tedavi yöntemleriyle bu yaraların iyileşmesi oldukça zor bazen de imkansızdır.  Genellikle zor iyileşen ve  uzun süren kronik cilt ülseri yaşattığı ağrılar ile  hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede etkilemektedir.

Diyabetik hastaların dopler ultrason muayenesi sırasında  Anjiografik değerlendirmeler ile birlikte tedavi edilecek  yaraların ( venöz arteryel , diyabete bağlı lenfatik yara)  ayırıcı tanısına mutlaka dikkat edilmelidir. Bu tanı kullanılacak ışın yolu ve tedavi seçeneklerini belirlemek açısından son derece önemli ve gereklidir.  Lllt bazı kliniklerde diyabete bağlı yaralar kronik,venöz zeminde oluşan yaralar ve iskemik periferik arter hastalığına mesela burger hastalığına bağlı oluşan yaralarda da kullanılmaktadır. Düşük enerjili lazer tedavisinin  güçlü etkisi yanında  herhangi bir yan etkisi de bulunmamaktadır.

Diyabetin ortak komplikasyonlarından bir tanesi de diyabetik ayak sendromudur.  Sıklıkla sebep olduğu ampütasyonun yanında risk faktörlerine baktığımız zaman multifaktoriyel nöropatilere bağlı  duyumotor ve otonomik nöropatilere de  zemin hazırladığı görülür Bacakta devamlı ağrı, yanma, üşüme,hissizlik ,renk değişimi  gibi belirtilere özellikle dizaltında periferik arterlerdeki  daralma ve tıkanmalar da eklendiği zaman  diyabetik ayak sendromu ortaya çıkar. Etkisi dünyaca bilinen  ‘düşük  doz lazer tedavilerinin’  içinde en önemli yeri  şeker hastalığına bağlı diyabetik  yara tedavilerinin aldığı görülmektedir.

Diyabetik ayak tedavisinde   ayaktaki ülser sınıflandırmasına bakıp onları tümden değerlendirdiğimizde görüyoruz ki bu yaraların temizlenmesi, debride edilmesi , deri graftlarının konması , antibiyotikler ve vazodilatör ilaçlarla ağrının yönetimi ve hatta sinek magotlarının kullanılmasını sağlayan bandajlara kadar bütün seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman çok farklı yöntemler olmasına rağmen ne yazık ki diyabetik ayak ülserlerinin tedavisi hem çok zor hem de tatminkar değildir.  Bu durumdaki  hastalar için LLLT yeni ve oldukça etkili bir tedavi metodu olarak düşünülmektedir.

LLLT Uygulanışı ve Etki Mekanizması

LlltTamamen poliklinik ortamda uygulanan invaziv olmayan,ağrısız,acısız ve yan etkisiz bir tedavi yöntemidir. Diyabetik ayak sendromunun  tedavisinde LLLT etkili bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Hastalığın derecesine göre farklı dalga boylarındaki  kırmızı,mavi,yeşil veya mor lazer ışınlarının ince bir kanülle damar yolundan hastaya verilmesi esasına dayalı bir tedavidir. Lllt Etki mekanizması olarak lazer mitokondrial oksidatif zinciri işleme sokar. Mitokondriler enerji toplar  ve dolayısıyla enerji üretir.Düşük enerjili  lazer mitokondrideki enerjileri uyararak H2 o2 – H0 –O2 –O2 -0NOO zincirini oluşturur.

İkinci mekanizması ise Cytochrom C –oxidase zinciri aktive ederek NO oxidativ sağlar. Bacakta bu enerjinin sayesinde çok ince arteryoller seviyesinde damarlar oluşarak kan akımında artma sağlanır.  Lazer ışını uygulanan bölgede oksijenlenme ve  beslenme yaratarak  yaranın iyileşmesinde büyük etki sağlar.

Düşük enerjili lazerlerden kırmızı lazer mitokondrileri efektif hale getirerek dokuda yenilenme ve canlanma sağlar. Kırmızı ışık lazeri 630 nanometre blue mavi ışık lazerine göre 470 nanometre daha iyi bir perfüzyon sağlamaktadır.  Nitikosit asitin salınımıyla hemoglobinlerden artırılmış güçlü epitelizasyon ve keratinin artırılmasıyla daha iyi bir epitelizasyon perfizyon sağlanmaktadır.

Mavi lazerin dalga boyunda dokudaki şişlik, ödem ve enfeksiyonlar hızla azalmaktadır.  Özellikle metabolik sendromda yani şeker hastalarında efektif bir şekilde şekeri ,enfeksiyonu, ödemi ,ağrıyı, şişliği ve yara iyileşmesini önemli derecede etkilemektedir.

Kırmızı infrared veya infrarede yakın ışınlar çok görülebilir olmamasına rağmen  kırmızı ışığa göre infraredlerin insan dokusunda daha derine gittiği ispatlanmış durumdadır.

Kırmızı infrared

Mavi ışık mitokondrialarda  salgılanan nitojen mavi ışıkta mitokondria kompleksini kendinin tedavi etmesinde hızlandırdığını ona ortam hazırladığını görüyoruz. Mitokondrideki duruş inhivisyon mitokondri kompleksinden salınan NO gazına bağlı olmakta ve bu durumda yara iyileşmesi NO peltvi yolundan olduğu zaman bunlar endotelüel hücrelerin oraya göç etmesini engellemektedir. İşte böylece  mavi ışık bunun göçünü azaltarak yaranın iyileşmesini sağlamaktadır.  Antienflamatuar  etkisi de lazer tedavisinin prostaglendinlerini inhibe ederek olmaktadır.

LLLT direk  vücut hücrelerindeki  hafif enerjiyi sitümile eden bir sistem olarak düşünülebilir. Emilen lazer  moleküldeki enerjiyi  sitümile (uyarma) edebilir. Lllt vücutta hızlı anlamda bir doku ısısını arttırmadan hücrenin atomlarını  uyarır. Farklı lazer dalga boyutlarının  insan dokusunda değişik farklı derinliklere inebildiği bilinmektedir.   Örneğin kırmızı lazer  mora göre daha derin bir penatrasyon sağlar. Hatta kırmızı lazer mor,mavi,  yeşil ve sarıya göre daha derin etki yaratır.  Kırmızı infrared veya infrarede yakın ışınlar çok görülebilir olmamasına rağmen  kırmızı ışığa göre infraredlerin insan dokusunda daha derine gittiği ispatlanmış durumdadır.  Mesela kırmızı ışık 685 nanometre , infrared ise 785 nanometre ışın verebilir. Gerektiğinde bunların ikisi de birleştirilebilir.   İnsan vücudunda deriye 2- 3 cm kadar girebilen biyokromatik lazer iğneleriyle  tedavinin başında bir şey hissetmeyen hastaların  ortalama  5- 10 dakika sonra hafif bir ısınma livrasyon hissi yaşadığı görülmektedir.

Diyabetik ülserlerin tedavisinde LLLT ‘nin doku yenileme mekanizması hücre  çalışmaları  yara iyileşmesinin hızlandırıldığını gösterirken , biyometrik ve histolojik çalışmalarda erken hızla lezyonların küçüldüğü ve  konek  bağ dokusunun oralarda kolajen liflerle artarak yaranın tedavi edildiği  görülmektedir. Ayrıca bunlar hızla epitelizasyonu sağlayarak yara iyileşmesinin hızı ve de etkisini ortaya çıkarmaktadır. Lazer terapisi inflamasyonu da azaltmasının yanında miyofibrobilasları derideki o yaralardaki miyofibraliyasların da hızla polifera olması için uyarıldığını göstermektedir. Hücre bölümünü uyarması  hücre içindeki fibrobilasların büyümesi yara iyileşmesinde de ciddi bir role sahip farklı dalga boylarına göre yapılan lazer ışınlamasının hücre göçü varlığı ve probilasyanu  gelişmesi açısından diyabetik ayakta görülmüştür.

LLLT  düşük doz lazerle 415 nanometrenin antibakteriel etkisi olduğu görülmektedir. Bunların  s.aureus ve e.koli   bakteriyel  üzerinde önemli etkileri mevcuttur. LLLT ayrıca perifer arterlerdeki kan akımını yani özellikle dizaltındaki  damarları genişleterek ve kandaki hızı artırarak bacaktaki  damarlar üzerinde de büyük etki yaratmaktadır.

Ayakta ve Zahmetsiz Tedavi ‘Düşük Enerjili Lazer’

Cafer AbbasoğluLazer tedavisi hastaya  ayaktan tedavi şeklinde oldukça zahmetsiz bir yöntemle uygulanmaktadır. Ağrısız  ,acısız  ve ameliyatsız bir tedavi şeklidir. Hastanede yatmaya gerek olmadan seanslara yürüyerek yani ayakta gidip gelinebilmektedir.

Lazer uygulamasının hasta bölge üzerinde oluşturduğu  iyileşme  ilk günden itibaren fark edilmektedir.  Tedavi esnasında  kana emdirilen değişik dalga boylarındaki ışınların etkisi uygulama bittikten sonra aylarca sürmekle birlikte  günden güne yeni ince kılcal damarlar yani arteryoller oluşturarak da hastanın şikayetlerini  azaltmaktadır.

Uzun yıllardır Avrupa ve Amerikada uygulanan, iyi neticeler alınan FDA onaylı düşük enerjili lazer tedavisi yan etkisiz olarak tanımlanmıştır.

Son yıllarda ülkemizde de kullanılmakta değişik dalga boylarında ve güçte ve spektromda mitokondri etkileyerek ve etki mekanizmalarıyla oksijenizasyonu çoğaltarak enerji hücreleri yaratarak arteryollar seviyesinde genişleme oluşturur. Hastaların  bacakları ampütasyona yani kesilmeye gitmeden kurtarılmaktadır. Bu tedavi sırasında hastanın ağrı şikayetlerinde önemli derecede azalma , yarasında ilk günden beri iyileşmeye göstermedir. Gözle görülür renk değişikliği ve iyileşme görüldüğü de yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Diyabetik Ayakta Diğer Tedavi Yöntemleri

Diabetik AyakDiyabetik yaralarda genelde diyabete bağlı dizaltında atardamarlarda boydan boya tıkanmalar  ve yer yer kritik daralmalar anjiografik olarak görülmektedir. Dolayısıyla dizaltına özellikle parmaklara ve topuğa yeteri kadar kan gelmemesi neticesinde bacakta ağrı, yanma yürüdüğü zaman duraklama ve bazen açık yaralar oluşmaktadır. Bu tür hastalarda  arteryel stentleme veya bypass imkanı olmadığından alternatif tedaviler olarak  kök hücre tedavisi PRP hiperbarik oksijen tedavisi ve ozon tedavisi sülük tedavisi kurtçuk tedavisi ve bazı medikal tedaviler mevcuttur..

Günümüzde ayrıca standart tedavi yöntemleri ve  LLLT ye  ilaveten birçok değişik tedavi yaklaşımları da bulunmaktadır. Bunların içinde yara debritmanı, antimikrobiyallerin kullanımı, yaraların üstünde kullanılan  diresingler , yara kapamalar , topikal negatif basınçlar, hiperbarik oksijen tedavileri, elektrik ve elektromanyetik dalga şokluğu, ultrason tedavileri, hücre büyümeleri biyolojik faktörlerle hücre büyümeleri hücrelerde hücre ve dokuların yenilenmesi deri graflarının derilerin biyoenjilerin biyo mühendislikle ortaya çıkan deri grafları diğer yan tedavilerdir.  Bazen debritman veya yaranın temizlenmesi ve Çin bitki merhemlerinin yara kapamaları da kullanılmaktadır.